MMA Pohjois-Savon sääntömääräinen kevätkokous 29.4.2024.


MMA Pohjois-Savon sääntömääräinen kevätkokous pidetään 29.4.2024 klo 18.00.
Paikka: M/S Queen R, Kuopion matkustajasatama
Esityslista
1.
Kokouksen avaus    
2.
a) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat b) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                
3.
a) Käsitellään hallituksen antama ja esittämä vuosikertomus ja päätetään niistä toimenpiteistä, joihin se antaa aihetta  b) Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien ja/tai toiminnantarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille astuuvelvollisille  
4.
Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän peittämisestä             
5.
Käsitellään kokoukselle tehdyt aloitteet            
6.
a) Päätetään Myynnin- ja markkinoinnin ammattilaiset ry:n valtuustolle ja liittokokoukselle tehtävistä aloitteista      b) Liittokokousvuonna valitaan edustajat Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry:n liittokokoukseen ja päätetään kunkin edustajan äänimäärästä ja valitaan yhdistyksen ehdokkaat Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry:n luottamustehtäviin     
7.
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat                  
8.
Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi 2/3 määräenemmistöllä  annetuista äänistä ottaen huomioon yhdistyslain 23 ja 24 § määräykset
9.
Kokouksen päätös

Toivotamme kaikki jäsenemme lämpimästi tervetulleeksi kevätkokoukseen!