Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 2022

Kevätkokous pidetään 21.4.2022 klo. 17.30 alkaen. Kokouspaikkana Ramin konditorio, Kauppakeskus Sektori 1 krs, Puijonkatu 23, 70100 Kuopio.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. a) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat b) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. a) Käsitellään hallituksen antama ja esittämä vuosikertomus ja päätetään niistä toimenpiteistä, joihin se antaa aihetta
  b) Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien
  ja/tai toiminnantarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätössekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 4. Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän peittämisestä
 5. Käsitellään kokoukselle tehdyt aloitteet
 6. a) Päätetään Myynnin- ja markkinoinnin ammattilaiset ry:n valtuustolle
  ja liittokokoukselle tehtävistä aloitteista
  b) Liittokokousvuonna valitaan edustajat Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry:n liittokokoukseen ja päätetään kunkin edustajan äänimäärästä ja valitaan
  yhdistyksen ehdokkaat Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry:n luottamustehtäviin
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 8. Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi 2/3 määräenemmistöllä annetuista äänistä
 9. Kokouksen päätös

Toivotamme kaikki jäsenemme lämpimästi tervetulleeksi!