Olet täällä

Veteraanikilta

 

Raimo Malinen
Oltermanni

0400 271 916

e-l.r.malinen@dnainternet.net

Paavo Ruotsalainen
Kiltaraadin sihteeri

050 512 4638

paavo.ruotsalainen@hotmail.fi

 

 

MMA Pohjois-Savon Veteraanikilta, Veteraanikillan säännöt

Veteraanikillan, jota näissä säännöissä nimitetään killaksi, nimi on MMA Pohjois-Savon r.y.:n veteraanikilta ja tulee se toimimaan rekisteröimättömänä.

Killan tarkoituksena on toimia Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n 25 vuotta jäsenenä olleiden ja MMA Pohjois-Savon jäsenyyteen kuuluvien tai kiltaraadin erityisestä muusta syystä killan varsinaisen kokouksen hyväksymien yhdyssiteenä ja edistää MMA Pohjois-Savon säännöissä mainittujen, ammattikunnan kannalta tärkeiden tarkoitusperien toteuttamista. Tarkoitustaan kilta pyrkii toteuttamaan läheisessä yhteistyössä jäsenistön hallituksen kanssa.

Killan varsinaiseksi jäseneksi kutsutaan jokainen MMA Pohjois-Savon jäsen, joka on ollut 25 Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n jäsenenä. Jäseneksi kuitsutaan myös henkilöt, jotka ovat Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n jäseninä siirtyneet eläkeläisjäseniksi järjestössä. Veteraanikillan jäseneksi voidaan kutsua myös jostain muusta erikoisesta syystä henkilö, jota kiltaraati esittää hyväksyttäväksi killan varsinaiselle kokoukselle.

Kilta ei peri jäsenmaksua.

Killan toimielimiä on kiltakokoukset ja kiltaraati

Killan varsinaiset kokoukset pidetään lokakuussa ja tammikuussa. Kokouskutsu tiedotetaan Savon Sanomien muistiopalstalla vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta. Killan muiden kokouksien kutsumistavasta päättää kiltaraati.

Lokakuun varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat;

1) Valitaan kokouksen virkailijat

2) Todetaan kokouksen laillisuus

3) Kuullaan kiltaraadin selostus tulevan vuoden toimintasuunnitelmaksi.

4) Päätetään mahdollisista varainhoitoon liittyvistä asioista.

5) Valitaan kuusi (6) jäsentä kiltaraatiin lippuäänestyksen perusteella.

6) Valitaan kaksi (2) tilintarkistajaa tarkistamaan tulevan vuoden tilejä ja heille yksi (1) varamies.

7) Käsitellään muut mahdolliset asiat.

Tammikuun varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat;

1) ja 2) kuten lokakuun kokouksessa

3) Kuullaan kiltaraadin kertomus päättyneen vuoden toiminnasta.

4) Kuullaan tilintarkistajien kertomus varainhoidosta päättyneeltä vuodelta ja päätetään siihen mahdollisesti liittyvistä asioista.

5) Käsitellään muut mahdolliset asiat.

Kiltaraatiin valitaan kuusi (6) vuodeksi kerrallaan valittua raatimiestä, jotka valitsevat keskuudestaan oltermannin, oltermannin sijaisen, raadin kirjurin ja tarpåeen vartiessa kirstun vartijan. Kiltaraadin esimiehenä toimii oltermanni. Kiltaraati kokoontuu oltermannin tai oltermannin sijaisen kutsusta ja on päätösvaltainen oltermannin tai hänen sijaisensa sekä vähintään kolmen (3) raatimiehen läsnäollessa. Jos kokouksessa äänet menevät tasan, tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa. 

Kiltaraadin tehtävänä on vastata killan toiminnasta. Oltermannin tehtäviin kuuluu killan esimiehenä toimimisen ohella jakaa jäsenjärjestön kokouksessa uusille veteraanijäsenille 25-vuotismerkit ja toivottaa heidät tervetulleeksi veteraanikiltaan. Oltermannin ollessa estyneenä hoitaa tämän tehtävän oltermannin sijainen tai kiltaraatin nimeämä raadin jäsen. 

10§

Nämä säännöt sekä niihin mahdollisesti tehtävät muutokset hyväksyy kiltakokous. Lisäksi säännöt sekä niihin mahdollisesti tehtävät muutokset vaativat MMA Pohjois-Savo ry:n hallituksen hyväksymisen. Muutokset vaativat voimaantullakseen kiltakokouksen 5/6 kannatuksen. 

11§

Killan toiminnan purkautuessa siirtyvät sen hallussa mahdollisesti olevat varat MMA Pohjois-Savo r.y:lle. 

12§

Nämä säännöt korvaavat Myyntimiehet r.y:n liittohallituksen 6.3.1960 kokouksessa hyväksymät säännöt

Hyväksytty Kuopion Myyntimiehet r.y:n hallituksen kokouksessa 14. päivänä kesäkuuta 1987.

6§ muutos hyväksytty Kuopion Myyntimiehet r.y:n hallituksen kokouksessa 25.päivänä lokakuuta1998.

3§ muutos /lisäys hyväksytty Pohjois-Savo MMA:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 21. päivänä huhtikuuta 2018. 

 

 

***********************************************************************
​Toimintasuunnitelma 2018

Liikunta : Kuntosalivuorot ja venyttelyjumpat 2018 jatkuvat aikataulun mukaisesti
tammi-touko ja syys-joulukuu * Kuntosali Levänen Ma 10-11.30 ja Pe 14-15.

Salijumppa Ke klo 8.50-9.40.
Tiistaiaamun kahvihetki tammi-touko ja syys-joulukuu klo 9-11.00.
Paikka, Muumi Pannarikahvio Carlsonin yläkerrassa.

Tammikuu: kuntosali alkaa Ma 8.1 ja salijumppa Ke 10.1.-18
Kuukausilounas ja sääntomääräinen kokous 25.1.2018, paikka tarkentuu

Helmikuu: ( Kuukausilounas 22.2.) 
Teatterimatka Varkauteen 16.2. NÄytös alkaa 18.00 (50 €. sis. Lipun, ruokailun ja matkan)
Ilm. 25.11.2017 mennessä.

Maaliskuu : Hiihtoretki Runni, Bomba tai Tanhuvaara. Tarkentuu
Yritys vierailu PowerFlutella 28.3.-17  klo 14.30-16.30.

Huhtikuu: Kuukausilounas 19.4, pyritään etsimää esiintyjä. Tarkennetaan.
Esitelmä cardiologi Raimo Kettunen. Tapahtuma aika ja paikka tarkentuu.

Toukokuu: Mattilan haravointi. päivä tarkentuu.

Kesäkuu: Lomaillaan.

Heinäkuu: Kesäteatteri lähialueella.Tarkentuu kunohjelmat tulee.
Risteily ja rosvopaisti, Jätkän kämpällä. Tarkennetaan.

Elokuu: Hamina Tattoo Marssishow. Pe 3.8.-18 klo 14.00
Lähtö 2.8. Majoitus varattu Haikon kartano. Ohjelma tarkentuu.
Ruskapaivä ,,,tarkentuu..

Syyskuu: Kuntosalit ja jumppa alkaa vko 37 ja kuukausilounas. Tarkennetaan.

Lokakuu: Sääntömääräinen kokous 25.10. ja kuukausilounas. Paikka tarkentuu.

Marraskuu: Konsertti tai teatterimatka Hki /Tampere, tarkentuu.

Joulukuu: Joululounas, paikka ja aika tarkentuu.

Kiltaraati


MMA Veteraanikillan TALOUARVIO 2018

Kulut      Tuotot

Posti ja puh. kulut        100 €
Kiltaraadin kok.kulut        300 €
Killan kokous ja joululounas     650 €
Onnittelut ja adressit        100 €
Retkikulut        1200 €    
MMA ry:n avustus       2200 €
Killan liik.vetäjien kulut        200 €   
Kuop. Kaup.avustus       350 €
Yhteensä         2550 €


Kuopiossa 15.10.2017

MMA Pohjois-Savo Veteraanikilta

**********************************************

 


**********************************************