Olet täällä

PSMMA:n sääntömääräinen kevätkokous

Tervetuloa MMA Pohjois-Savon sääntömääräiseen kevätkokoukseen!

Tiistaina 18.4.2017 klo 18:00 alkaen.
Osuuspankin kokoustila, Tulliportinkatu 38A 70100 KUOPIO

1.      Kokouksen avaus

a) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastaja
b) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

2.       a) käsitellään hallituksen antama ja esittelemä toimintakertomus ja päätetään niistä toimenpiteistä, joihin se antaa aihetta.

b) käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien ja/tai toiminnantarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

3. päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän peittämisestä

4. käsitellään kokoukselle tehdyt aloitteet

5. a) päätetään Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry:n valtuustolle ja liittokokoukselle tehtävistä aloitteista

   b) Valitaan edustajat Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry:n liittokokoukseen ja päätetään kunkin edustajan äänimäärästä ja valitaan yhdistyksen ehdokkaat Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry:n luottamustehtäviin.

6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

7. käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi 2/3 määräenemmistöllä

8. Kokouksen päätös

Kokouksen yhteydessä jaetaan jäsenuskollisuusmerkit 25, 40 ja 50 vuotta jäseninä olleille.
Kahvitarjoilu kaikille osallistujille!

Tervetuloa,
PSMMA hallitus