Olet täällä

MMA Pohjois-Savon syyskokous torstaina 16.11.2017 Puijon Majalla

Kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen

Aika                  Torstai 16.11.2017, kokous alkaa klo 18.00

Paikka               Puijon Maja, Puijontie 135, 70300 Kuopio

Esityslista:


1. a) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat

b) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


2. a) käsitellään hallituksen esittämä toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi

b) käsitellään hallituksen esittelemä talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi ottaen huomioon Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n ilmoituksen jäsenmaksuista ja yhdistykselle tulevasta jäsenmaksupalautuksesta

c) päätetään hallituksen puheenjohtajan, muiden hallitusjäsenten, tilintarkastajien   ja muiden luottamushenkilöiden palkkioista ja kulukorvausten perusteista


3. a) valitaan yhdistykselle hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi

b) valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja hallituksen varajäsenet

c) valitaan yhdistykselle tilintarkastajat ja heille henkilökohtaiset varamiehet


4. Käsitellään yhdistykselle tehdyt aloitteet

5. Päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta

6. Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi 2/3 määräenemmistöllä annetuista äänistä

Tervetuloa!

Hallitus, PSMMA ry